Skip to content

Programma Januari 2012 – Maart 2012

januari 17, 2012

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj                        

PROSPERAN NOVJARON 2012

Ne forgesu pagi la bazan kotizon/lidmaatschapsbijdrage, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti simpla membro por 2012. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal plenplene da informo pri la lokaj grupoj kaj nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto.

2012, La jaro en kiu ni festas la 125 jara datrevenon de la apero de la Unua libro en esperantujo!

Ni invitas  vin partopreni  la sekvontajn kunvenojn  en la  Paroĥocentro de  2950  Heide-Kalmthout,  Heidestatieplein,  la  trian  ĵaŭdon  de  la  monato  de  20a -22a horo.

  •  Jaŭdon la 19 an de januaro 2012

Reisverslag door Chris en Johan Donckerwolcke met fotoprojectie.

Voorafgegaan door jaarverslag en verkiezing nieuw bestuur.

La Elzas denove malkovrita/ De Elzas herontdekt.

In november uitgesteld wegens gastprogramma, maar niet afgesteld!

En la monato de novembro 2011 tiu kunveno estis anstataùigita per ekzameno per Marc Vanden Bempt koncerne E° en la lokaj grupoj. 

  • Jaŭdon la 16 an de februaro 2012

Ni  kune ekzercas praktike nian lingvon inspirita per la ekzercoj en nia Horizontaal.

Verwerken in groep van grammatica-oefeningen uit onze Horizontaal met als toemaatje een Spaans gedicht van Federico Garcia Lorca in een esperantobewerking, beiden onder de deskundige leiding van ons groepslid dhr. C. Knockaert.

Sabaton la 25 an de februaro Esperanto 3000 de Loveno invitas vin partopreni la

                                     Tago de la Internacia Amikeco.

Zaterdag 25 februaro nodigt de E° groep van Leuven je uit voor deelname aan de Dag van de Internat.Vriendschap aldaar.                                    info op http://esperanto3000.be

  •  Jaŭdon la 15 an de marto 2012

S-ino Griet Symoens, filino de s-ro Edward Symoens iama kunfondinto kaj prezidanto de nia propra grupo La Erikejo  feliĉe nun mem estas infektita per la esperanto mikrobo.  Pasinta jaro ŝi verkis “Finlaboraĵo” en Pollando gvidata per D-ino Katalin Kovats pri la temo :Belgaj Radiokursoj de Esperanto en la kvardekaj jaroj. Mozaikoj el la vivo de Edward Symoens. Ni ege kontentas ke ŝi pretas paroli pri tiu evento en nia rondo. 

Mevr. Griet Symoens, dochter van dhr. Edward Symoens, gewezen medeoprichter en voorzitter van onze groep la Erikejo werd gelukkig voor ons nu zelf geinfecteerd door de esperanto microbe. In maart 2011 maakte ze in het esperanto een “Eindwerk” aan de Poolse universiteit Adam Mickiewicz met als thema : Belgische radiocursussen over Esperanto in de veertiger jaren. Mozaiken uit het leven van Edward Symoens.

Wij voelen ons enorm vereerd dat zij daar bij ons over wil komen praten.

Karaj aktivuloj,

Eble vi scias ke Asocio Por Esperanto (APE) organizis sukcesan renkontiĝon lastjare:                                                                                            Printempa Esperanto KunvenO  (PEKO).[Zacht einde]Kun plezuro mi anoncas al vi ke APE planas organizi la duan Beneluksan Kongreson en 2012.

Ĝi okazos de sabato 28-a de aprilo ĝis mardo 1-a de majo proksime de Namuro, Valonujo.

La du ĉefaj ideoj estas:

– krei internacian teamon por organizi kaj gvidi ĝin. Tiel tiu ĉi teamo estos preta por organizi la trian Beneluksan Kongreson.

Garantio de sukceso kaj daŭrigado. – “Profesiiĝu, agu!” kiel temo.

Jam notu tiun bonegan renkontiĝon en via agendo.

La projekto“ESPERANTO 125” celas instrui Esperanton al homoj pro la 125-jara datreveno en la 26a de julio 2012 de la aperigo de la Unua Libro. Pli da informo ĉe : http://www.ilei.info/agado/projektoj.php

Salutojn de,  groetjes van,

la estraro,  het bestuur.

Advertenties

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: