Skip to content

Programma januari-maart 2013

januari 7, 2013

Gekaraj,

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2013 ! Gelukkig en geestdriftig 2013 aan allen !
Bonvolu ne forgesi pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2013. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal plenplene de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.
Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

La 17-a de januaro : Overzicht wordt gegeven van het voorbije jaar evenals verkiezing van een nieuw bestuur. Stand van zaken van het archief van wijlen dhr Wim De Smet.
Jarraporto + financa raporto + estrarelekto+ internacia kanto por la klimato esperantlingve + informoj pri la agadoj por trovi utilan destinon al la arkivo de Nova Biologia Nomenklaturo de karmemora S-ro Wim De Smet.

La 21-a de februaro : We stellen een brief op met info over onze vereniging en over Esperanto om mogelijk nieuwe leden te werven. Ni kune verkos varbleteron/komunikleteron por atentigi eblajn interesulojn pri la lingvo Esperanto. La celo estas laŭeble pligrandigi nian tro etan rondon per aliaj lingvoŝatemuloj kaj iliaj amikoj.

La 21-a de marto : Al is Esperanto eenvoudiger dan andere talen, toch vergt het een inspanning om het juist te leren gebruiken. Daarom oefenen we ons in spraakkunst en woordenschat. Ni ne estas perfektaj Esperantistoj kaj tial ni trejnos nin gramatike, vorttrezore kaj per la Zamenhofa Proverbaro.
Informcele : en la kutima retejo de EEU vi povas legi la lastan numeron de Eŭropa Bulteno
http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

Advertenties

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: