Skip to content

Programma januari-februari-maart 2014

oktober 29, 2014

Gekaraj,

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2014 ! Gelukkig en geestdriftig 2014 aan allen !

Bonvolu ne forgesi pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2014. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal plenplene de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

 

La 16-a de januaro  : Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Kiel ĉiujare tiu kunveno estos dediĉata al financa raporto kaj al ĝenerala raporto 2013 de la Erikejo. Sekvos la elekto de la estraro por 2014. Poste la  ĉeestontoj rakontos dum dek minutoj iun ajn okazintaĵon au farintaĵon.

La 20-a de februaro : Reis naar Gambia. Rob Ebenau kaj edzino vizitos Gambion ĉirkaŭ la jarŝanĝo. Ili jam promesis prelegi pri tiu vojaĝo. Etosplenajn bildojn pri tiu okcidentafrika landeto  ni estos admirantaj! Pro nehavebleco de nia kutima kunvenejo, Mireille kaj Willy nin ricevos en Kapellen, Douglaslaan 14. In februari komen we dus samen in Kapellenbos ten huize van onze voorzitster.

La 20-a de marto : Reis naar Barcelona. Johan kaj Chris Donckerwolcke prelegos pri sia vojaĝo al nordorienta Hispanujo. Tiuokaze ili montros (kiel kutime) belegan bildaron el Barcelono.

 

Informcele : en la kutima retejo de EEU vi povas legi la lastan numeron de Eŭropa Bulteno http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

Advertenties

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: