Skip to content

Programo januaro-februaro-marto 2016

december 31, 2015

Kapellen, 2015-12-31

 

Karaj Erikejanoj,

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2016 ! Gelukkig en geestdriftig 2016 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2016. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

 La 21-an de januaro  : Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Johan Donckerwolcke ons vergasten op een lezing over zijn laatste bezoek aan Porto in Portugal. Kiel ĉiujare la kunveno unue estos dediĉata al la financa raporto kaj la ĝenerala Erikeja raporto por la jaro 2015. Sekvos la elekto de la estraro por 2016. Poste Johan prelegos pri sia vizito al la portugala urbo Porto.

La 18-an de februaro : Als regelmatig deelnemer aan internationale Esperanto-bijeenkomsten brengt Simon Smits verslag uit over de ILEI-conferentie (Oostende, juli-augustus), het 100-ste Wereldcongres van Esperanto (Lille, juli-augustus) en het Oecumenisch Esperantocongres (Straatsburg, augustus). Kiel regula partoprenanto de internaciaj Esperanto-renkontiĝoj Simon raportos pri la lastaj ILEI-Konferenco, la 100-a Universala Kongreso de Esperanto kaj la Ekumena Esperanto-Kongreso.

La 17-an de marto : Nicky Janssen komt ons in eigen persoon informeren over de stand van zaken aangaande het nieuwe Esperanto-huis. Mireille Storms houdt vervolgens een lezing over haar ééndaagse deelname aan twee van de postcongressen van het UK te Lille. Persone Nicky informos nin pri la aferstato de la nova Esperanto-domo. Poste Mireille prelegos kun lumbildoj pri sia partopreno, dum unu tago, de 2 postkongresoj de la lasta Universala Kongreso (Antverpeno kaj Gento, aŭgusto 2015).

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Advertenties

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: