Spring naar inhoud

Programo septembro-oktobro-novembro 2021

Kapellen, 2021-09-04

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Na onze zomerse rust, begint met de herfst een nieuw werkjaar voor La Erikejo… hopelijk voortaan, na twee jaar, in normale omstandigheden… Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, enerzijds in “Het Centrum” (rechtover de kerk) voor september en november, anderzijds in het restaurant “Jagersrust” te Ossendrecht voor oktober.

Post du monataj da somera ripozo, jen nova laborjaro por La Erikejo Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo) , nome  septembre kaj novembre, sed en nederlanda restaŭracio (vidu suben) oktobre.

16 september 2021 : De aanwezige leden spreken maximaal gedurende 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp. Ĉiu ĉeestonta membro rakontos maksimume dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

21 oktober  2021 : We oefenen onze Esperantospreekvaardigheid bij een lekker avondmaal in het restaurant “Jagersrust”, Putseweg 21, Ossendrecht. Misschien zijn er andere gasten aanwezig met interesse voor onze taal?! Zo tonen we aan anderen dat Esperanto nog altijd beoefend wordt, en praktisch bruikbaar is… 

Gustumante la vespermanĝon en restaŭracio “Jagersrust”, ni  ekzercas niajn kapablojn konversacii Esperantlingve. Eble miros iuj gastoj pri nia lingvaĵo?! Tiele ni montros ke Esperanto ĉiam vivas, kaj estas praktike uzebla…

18 november 2019 : Peter Ebenau, broer van onze vice-voorzitter,  vertaalt één van de detectiveromans van de Nederlandse schrijver Appie Baantjer (1923-2010). Samen zullen we één bladzijde helpen in het Esperanto overbrengen. Kune ni iomete helpos Petron, esperantigante paĝon el krimromano de populara nederlanda verkisto.

In december hebben we geen eigen programma in Heide, maar nemen deel aan het Zamenhof-feest, dat georganiseerd wordt om alle Belgische Esperantosprekers te verwennen.

Decembre ni ne havas propran agadon en Heide, sed ni partumas la Zamenhof-feston, kiu estos organizita por regali ĉiujn belgajn esperantistojn.

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro

Programo junio 2021

                                                     Kapellen, 21 mei 2021

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Gezien verwacht kan worden dat context en praktische mogelijkheden dan beter, en  voldoende veilig zullen zijn, vindt onze jaarlijkse wandeling plaats op donderdag 17 juni a.s. Zoals het reeds verschillende jaren het geval is, zal Rien ons gidsen in de mooie, ditmaal historische, omgeving van Bergen-op-Zoom. U wordt verwacht om 18 u op de parking nabij Fort De Roovere. U kan deze parking gemakkelijk vinden vanuit het Centrum van Halsteren, waar de nodige aanduidingen zijn. Na de wandeling zullen we, naargelang de omstandigheden, samen een glaasje drinken of zelfs een hapje eten in Halsteren. Met Rien erbij is succes verzekerd!

Ĉar ni atendas tiam pli favorajn ĝeneralajn cirkonstancojn por ekskursado, ni antaŭvidas nian ĉiujaran promenadon je la 17-an de junio 2021. Kiel farite jam plurajn fojojn, Rien nin gvidos ĉirkaŭaĵe de Bergen-op-Zoom. Oni atendas vin je la 18-a horo ĉe la parkejo apud Fort De Roovere. Vi povas facile trovi ĉi tiun ejon ekde la Centro de Halsteren, kie troviĝas la necesaj indikoj. Post la promenado ni, laŭ la cirkonstancoj, kune trinkos glaseton aŭ eĉ manĝetos en Halsteren. Danke al Rien, bona etoso certe estos garantiita!

Espereble vi fartas bone kaj ni havos la okazon renkonti vin baldaŭ,

La estraro

Programo aprilo 2021

Kapellen, 24 maart 2021

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Op donderdag 15 april, tussen 20u en 21u, geeft Lode Van de Velde een lezing via Zoom over een behoorlijk nieuw en actueel thema, belangrijk voor Esperanto-sprekers en voor wie een vreemde taal wil leren. Wie interesse heeft gelieve onze voorzitster te willen contacteren. Zij zal U tijdig de nodige “link” toezenden.

Lode Van de Velde prelegos pri sufiĉe nova temo, sed interesa por esperantistoj kaj lingvolernantoj: Neŭroscienco kaj lingvolernado:  kio estas la plej bona maniero lerni novan lingvon? Tiuj kiuj deziras partumi, bonvolu kontakti nian prezidantinon por ricevi ĝustatempe la necesan retan ligilon.

La estraro

Programo marto 2021

                                                                       Kapellen, 2021-03-04

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Op donderdag 18 maart, tussen 20u en 21u, geeft Rob Ebenau, vice-voorzitter van La Erikejo een lezing via Zoom over zijn bezoek aan Egypte in 2019.  Wie interesse heeft, kan contact nemen met onze voorzitster, en zal dan op de dag zelf de passende link ontvangen. 

Jaŭde, la 18-an de marto, nia vic-prezidanto Rob Ebenaŭ prelegos pri sia vojaĝo de 2019 al Egiptujo, la plej popolriĉa arablingva lando. Temas pri kultura ekskurso laŭlonge de la rivero Nilo, vizitante Luksoron, Asuanon, la templojn de Abu Simbel, kaj Kairon.

Konsidere la nuntempaj cirkonstancoj, la prelego okazos pere de “Zoom”  inter la 20-21-aj horoj. Danke al la afabla helpemo de S-ro Klaas Dijkstra, nia Esperanto-grupo obtenis unikan ciferecan kodon kiun ni uzu je la preciza ĉiumonata momento. 

Se vi deziras partumi la rilatan eventon, vi  bonvolu kontakti nian prezidantinon ( mireillestorms@hotmail.com ) . Ŝi alsendos vin la ciferecan ligilon je la tago de la aranĝo. Vidu ankaŭ eventaservo.org.

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro

Programo januaro-februaro-marto 2021

Kapellen, 2021-01-06

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Gelukkig, geestdriftig en Corona-vrij 2021 aan allen ! La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj PROSPERAN, ENTUZIASMAN kaj SENVIRUSAN JARON 2021 !

… Maar vergeet a.u.b. niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen… Sed bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2021. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto.

Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. De bijeenkomst zal via skype gebeuren jndien het niet anders kan wegens de Corona-pandemie. Ni invitas vin partopreni jenajn kunvenojn en la “Centro” de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Se ne estus eble alimaniere, ni kunvenos perrete.

21 januaro 2021 : Kasverslag en jaarverslag 2020,  en verkiezing nieuw bestuur. Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto rilate al la antaŭa jaro.

18 februaro 2021 : Rob Ebenau vertelt ons over zijn laatste reis naar Egypte. Nia vic-prezidanto prelegas pri sia vizito al la plej popolriĉa arablingva lando.

18 marto 2021 : Helemaal uit de hoofdstad komt Bernard-Régis Larue naar Kalmthout! Hij zal ons de figuur van Bertha von Suttner (1843-1914) schetsen, de  befaamde Oostenrijkse pacifiste, schrijfster en eerste vrouwelijke winnares van de Nobelprijs voor de vrede (1905). Bernard honoras nin per vizito el de la fora Bruselo. Li prelegos pri Bertha von Suttner,  aŭstra batalanto por la paco, verkistino kaj la unua virino kiu ricevis la Nobelpremion pri paco en 1905.

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro

Nuligo de la marto-kunveno

Kapellen, 2020-03-15

Karaj gemembroj,

Wegens de alom gekende omstandigheden zal geen bijeenkomst plaatsvinden in maart.

Pro la korona viruso, la marto-kunveno, kun prelego pri Bertha von Suttner, estas nuligita.

Nepre profitu de tiu ĉi okazo por legi la libron de tiu ĉi aŭtoro : For la Batalilojn!. Ĝi estas, ekzemple, senpage disponebla ekde la retumilo de Heredaĵbiblioteko Hendrik Conscience.

https://anet.be/record/opacehc/c:lvd:14820214/E

Ni esperas revidi vin baldaŭ,

La estraro

Programo januaro-februaro-marto 2020

Kapellen, 2019-12-26

 

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

 

Gelukkig en geestdriftig 2020 aan allen ! La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2020 !

… Maar vergeet a.u.b. niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen… Sed bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2020. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-Taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto.

Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. Ni invitas vin partopreni jenajn kunvenojn en la “Centro” de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj :

 

16 januaro 2020 : Kasverslag en jaarverslag 2019, en verkiezing nieuw bestuur. Vervolgens geeft ons lid Simon een lezing, geïllustreerd met projecties, van zijn laatste reis naar Polen. Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto koncerne la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2020. Poste Simon prelegos pri sia lasta vojaĝo al Pollando.

 

20 februaro 2020 : Oud-Kalmthoutenaar Yves Nevelsteen zal ons wegwijs maken in twee belangrijke Esperanto-thema’s : neologismen en vaak voorkomende fouten. Yves nin orientos pri du gravaj Esperanto-temoj: la neologismoj kaj la plej oftaj eraroj.

 

19 marto 2020 : Helemaal uit de hoofdstad komt Bernard-Régis Larue naar Kalmthout! Hij zal ons de figuur van Bertha von Suttner (1843-1914) schetsen, de befaamde Oostenrijkse pacifiste, schrijfster en eerste vrouwelijke winnares van de Nobelprijs voor de vrede (1905). Bernard honoras nin per vizito el de la fora Bruselo. Li prelegos pri Bertha von Suttner, aŭstra batalanto por la paco, verkistino kaj la unua virino kiu ricevis la Nobelpremion pri paco en 1905.

 

Ni esperas revidi vin multnombre,

 

La estraro

 

 

Programo septembro-decembro 2019

Kapellen, 2019-08-20

 

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

 

Na twee maanden zomerse rust, begint met de herfst een nieuw werkjaar voor La Erikejo

Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, enerzijds in “Het Centrum” (aan de kerk) voor september en november, anderzijds in het vlakbij gelegen stationsrestaurant voor oktober.

Post du monataj da somera ripozo, jen nova laborjaro por La Erikejo…

Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo) , nome septembre kaj novembre, sed en la apuda stacidoma restaŭracio oktobre.

 

19 september 2019 : Er wordt info verstrekt over Esperanto aan belangstellenden. Tevens is er een gratis en geheel vrijblijvende  proefles over deze taal, met eveneens gratis drankje. De aanwezige leden spreken elk 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp.

La scivolema publiko estos informita pri Esperanto. Krome, La Erikejo ofertas senpagan , tute nedevigan specimenan lecionon pri tiu ĉi lingvo, kune kun senpagan trinkaĵon. Ĉiu ĉeestonta membro rakontos dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

 

17 oktober 2019 : We oefenen onze Esperantospreekvaardigheid bij een lekker avondmaal in het stationsrestaurant van Heide. Misschien zijn er andere gasten aanwezig met interesse voor onze taal?! Zo tonen we aan anderen dat Esperanto nog altijd beoefend wordt, en praktisch bruikbaar is…

Gustumante la vespermanĝon en la Hejda stacidoma restaŭracio, ni ekzercas niajn kapablojn por konversacii Esperantlingve. Eble miros iuj gastoj pri nia lingvaĵo?! Tiamaniere ni montros ke Esperanto ĉiam vivas, kaj estas praktike uzebla…

 

21 november 2019 : Zijn er thans nog goede redenen om Esperanto te leren? André Staes geeft een lezing met volgende titel : “Dramo por la fina venko!”. Door “dramatische” samenspraken zoeken wij op het goede spoor te komen en nieuwe wegen te vinden. We zijn benieuwd…Ĉu la malnovaj tialoj por lerni Esperanton ankoraŭ validas? André Staes prelegos. Per dramaj dialogoj, ni serĉos al nova ideologio kaj novaj kliŝoj. Ni estas scivolemaj…

 

In december hebben we geen eigen programma in Heide, maar nemen deel aan het Zamenhof-feest, dat georganiseerd wordt om alle Belgische Esperantosprekers te verwennen.

Decembre ni ne havas propran programon en Heide, sed ni partumas la Zamenhof-feston, kiu estos organizita por regali ĉiujn belgajn esperantistojn.

 

Ni esperas revidi vin multnombre,

  

La estraro

 

 

Programo aprilo-majo-junio 2019

Kapellen, 2019-04-08

 

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

 

Bijeenkomsten deze trimester niet steeds op gewone plaats en tijdstip…. Ni invitas vin partopreni jenajn kunvenojn en  Heide-Kalmthout, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj, sed en majo adaptite laŭcirkonstance :

18 aprilo 2019 :

Valencia (Spanje) : een stad met een rijke geschiedenis  en futuristisch heden. Verken samen met Ivo Schenkel het verrassende romaanse, gotische en barokke verleden in een gedurfd futuristisch project aan de Middellandse Zee. Opgelet : Samenkomst Heidestatiestraat 33 te Heide (Kalmthout) !!! Valencio (Hispanujo) : urbo kun riĉa historio kaj futurisma estanteco. Malkovru, kune kun Ivo Schenkel la surprizigan romanikan, gotikan kaj barokan pasintecon ene de aŭdaca projekto borde de la Mediteraneo. Atentu : La kunveno okazos je Heidestatiestraat 33, Heide (Kalmthout) !!!

16 majo 2019:

 

Bijeenkomst op de parking van het Station van Heide, om 18 u 30. We rijden samen naar een groen domein in Halsteren (Nederland). Wie rechtstreeks wil rijden naar de wandelbestemming gelieve tijdig een E-mail te zenden aan secretaris of voorzitster met het oog op het verkrijgen van details over de reisweg. Kunveno je la parkejo de la Hejda Stacidomo, je la 18 h 30. Ni kunveturas al verda bieno en Halsteren (Nederlando). Kiu deziras iri senpere, bonvolu sendi retmesaĝon al la sekretario aŭ la prezidantino por obteni la priitinerajn detalojn.

20 junio 2019 :

Bijeenkomst aan ingang ’t Centrum (Heide) op het gewone uur. We spelen petanque op de locatie achter “De Raaf”. Bij regenweer gaan we naar “De Sandy” en oefenen we ons spelenderwijs in het Esperanto. Kunveno je la enirejo de la Centro kutimahore. Ni kugloludas malantaŭeje de la “De Raaf”. Pluvvetere ni iras al la “De Sandy” por lude ekzerci niajn Esperanto-lertecojn. 

 

Ni esperas revidi vin multnombre,

 

La estraro

 

 

 

Programo januaro-februaro-marto 2019

Kapellen, 2018-12-26

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Gelukkig en geestdriftig 2019 aan allen ! La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2019 !
… Maar vergeet a.u.b. niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen… Sed bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2019. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-Taal, kiu estas tutplena de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto.

Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. Ni invitas vin partopreni jenajn kunvenojn en la “Centro” de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj :

17 januaro 2019 : Kasverslag en jaarverslag 2018, en verkiezing nieuw bestuur. Vervolgens vertelt Mireille over haar deelname aan het Beneluksa Esperanto-Kongreso in het vakantiecentrum Bosberg te Houthalen. Kiel kutime en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto pri la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2019. Poste Mireille rakontos pri sia ĉeesto dum la Beneluksa Esperanto-Kongreso en la feriocentro Bosberg en Houthalen.

21 februaro 2019 : Nicky geeft een overzicht van haar reizen, door, voor en met Esperanto. Details weten we nog niet, maar Nicky kennende, wordt het zeker boeiend. Nicky prelegos pri siaj vojaĝoj, per, por kaj kun Esperanto. Ĉar ni konas ŝin, ni certas ke la rakontoj estos fascinaj.

21 marto 2019 : Rob bezocht onlangs Zuid-Korea. Hij bespreekt de geschiedenis van het land en enkele toeristische attracties. Ons lid komt wel meer in die verre landstreken, en aan uniek beeldmateriaal zal het hem zeker niet ontbreken. Freŝdate, Rob estas vizitinta Sud-Koreujon. Li priparolos la historion de la lando, kaj kelkajn turismajn allogaĵojn. Nia membro plurfoje vojaĝis en tiuj foraj regionoj. Do ne malhavos unikaj bildoj por nin regali.

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro