Skip to content

Programo aprilo-majo-junio 2018

Kapellen, 2018-04-02

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Bijeenkomsten zonder andere vermelding op gewone plaats en tijdstip.
Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Sed atentu por la ŝanĝojn… :

19 aprilo 2018 : Het leven en ervaring van de professionele muzikant in een orkest. Semi professioneel violist, Eddy Raats vertelt over : muziek en musiceren in een relatie met zijn geliefde viool. Vivo kaj spertoj de orkestromuzikanto … profesiaj kaj progresintaj.

17 majo 2018 : Simon rapporteert over zijn familiebezoek in Canada en de Verenigde Staten. Deze lezing was aanvankelijk in januari voorzien, doch kon toen niet doorgaan. Opgelet : plaats van bijeenkomst is Heidestatiestaat 33. Simon rakontos pri sia familivizito en Kanado kaj Usono. Atentu : ni kunvenos en Heide, Heidestatiestraat 33.

21 junio 2018 : Wij wandelen in Woensdrecht (Ned.) naar het Bloempjesven, begeleid door Rien. Bijeenkomst om 19 u 15 aan café Trapke-op langs de weg tussen Huijbergen en Wouwsche Plantage. Vespera promenado en Woensdrecht al la Bloempjesven. Ni trovos nin reciproke je la 19 h 15 ĉe Kafeo Trapke-op laŭlonge de la vojo de Huibergen al Wouwsche Plantage.

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

Advertenties

Programo januaro-februaro-marto 2018

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

 

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2018 ! Gelukkig en geestdriftig 2018 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet a.u.b. niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2018. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-Taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj :

18 januaro 2018 : Simon vertelt over zijn familiebezoek in Canada. Vervolgens kasverslag en jaarverslag 2017 en verkiezing nieuw bestuur. Simon rakontos pri sia familivizito en Kanado. Poste, kiel kutime en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto pri la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2018.

15 februaro 2018: Lezing en beeldprojectie door Mireille, over een autoreis met Willy, en met drie antieke lusters die Esperanto ademen, vanuit Antwerpen naar een huis in Catalonië.  Mireille kaj Willy transportis tri antikvajn lustrojn el la iama Esperantodomo al iu nova destino en Katalunujo.

15 marto 2018: Rob en keramiek vinden mekaar : of,  een esperantist vertelt over z’n bijzondere hobby en toont er één en ander over. Rob kaj ceramiko sin renkontas reciproke : jen esperantisto kun aparta ŝatokupo. Prelego kun diversa bildmaterialo.

Ni esperas revidi vin multnombre.

 

La estraro

 

 

Programo septembro-oktobro-novembro 2017

 

Kapellen, 2017-08-23

 

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

 

Onze bijeenkomsten gaan zoals gewoonlijk door in het Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, derde donderdag van de maand, tussen 19 u 30 en 21 u 30. Let wel, in oktober veranderen we het decor maar blijven helemaal in dezelfde omgeving ! Ni invitas vin partopreni la aŭtunajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Pri oktobro : atentu kaj vidu ĉi-sube!

La 21-an de septembro 2017 : Rob rapporteert in woord en beeld over het Wereldcongres Esperanto in Zuid-Korea. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor het publiek en tevens opgevat als verwelkoming voor nieuwelingen. Er werd over gecommuniceerd in het gemeentelijk infoblad. Rob raportos parole kaj bilde pri la Universala Kongreso de Esperanto en Suda Koreujo. La prelego estas senpage alirebla por ĉiuj : espereble ni povos bonvenigi plurajn novulojn. La komunuma informilo jam anoncis la kunvenon.
La 19-an de oktobro 2017 : We oefenen ons in Esperantoconversatie in het restaurant – Stationsgebouw Heide. Wie Nederlands spreekt betaalt alle dranken… Ni trejnos ninEsperant-konversacie en la stacidoma restoracio de Heide. Tiu kiu krokodilas dummanĝe, pagos ĉies trinkaĵojn…

La 16-an de novembro 2017 : Johan brengt een lezing met als titel : “Albanië, land van contrasten ?” Dat belooft mooi en boeiend te worden, want Albanië is zeker een buitenbeentje in Europa en onbekend voor de meesten van ons. Johan raportos pri sia lasta vojaĝo en Suda Eŭropo : “Albanujo, lando de kontrastoj?”. Ni certas pri ege interesa prelego : tiu lando estas sufiĉe nekonata al ni!

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

Programo aprilo-majo-junio 2017

Kapellen, 2017-03-25

 

Karaj Erikejanoj,

Onze bijeenkomsten van april en juni zullen doorgaan op de gewone plaats en het gewone tijdstip. Voor deze van mei kunnen nog verdere mededelingen komen.

Ni invitas vin partopreni la kunvenojn de aprilo kaj junio en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Pri majo ni sendos vin pluajn informojn.

La 20-an de aprilo  :  Rob heeft onlangs zijn vakantie doorgebracht in een Arabisch land, zowaar in Jordanië! Hij geeft hierover een lezing rijk aan beelden. Rob feriis en araba lando, vere, en Jordanio! Li  bildoriĉe prelegos pri ĝi.

La 18-an de majo  : We doen onze jaarlijkse groene wandeling ditmaal langs de dijk bij Sint-Maartensdijk. Rien zal ons gidsen ter plaatse. De “Belgen” komen bijeen  om 18 u 30 op de parking van Station Heide waarna karavaansgewijze gereden wordt naar Zeeland (verzamelpunt Brasserie de Zeester aan de dijk). Verdere details worden nog medegedeeld. Nia jara verda promeno tiu ĉi fojo okazos borde de la Sint-Maartensdijk.  Rien ciceronos surloke. La “belgoj” kunvenos en la parkejo de la Hejda Stacidomo je la 18h30 post kio ili karavane veturos al Zelando. Pliaj informoj sekvos.

La 15-an de junio : Oefeningen Esperanto-woordenschat op speelse wijze, aan de hand van kruiswoordraadsels. Ni lude ekzercas nian lingvo-scipovon helpe de solvado de krucenigmoj.

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Programo januaro-februaro-marto 2017

Kapellen, 2016-12-28

 

 

 

Karaj Erikejanoj,

 

 

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2017 ! Gelukkig en geestdriftig 2017 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2017. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-Taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj :

 

La 19-an de januaro  :  Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Mireille  ons vergasten op een lezing over haar (en die van Willy) vakantie op een Esperanto-zeilboot nabij het Italiaanse Genua, in juni 2016. Kiel kutime en januaro la kunveno unue estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto pri la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2017. Poste Mireille prelegos pri siaj (kaj tiuj de Willy) ferioj en Esperanto-velboato apud la itala Genuo, dum junio 2016.

La 16-an de februaro  : Ward Kusters zal ons inleiden in een thema dat ons vertrouwd lijkt, maar waarover we waarschijnlijk te weinig weten. Zijn lezing heeft als titel : “La Belga Kompromiso”. Per prelego titolita “La Belga Kompromiso”, Ward Kusters ni instigos reflekti pri la socia-politika problemaro de nia landeto. Ni jam estas scivolaj !

La 16-an de marto : Yves Nevelsteen komt even terug naar de heimat en vergast ons op een lezing over projecten op het internet en computerprogramma’s die verband houden met Esperanto. Veel boeiende ontwikkelingen vinden plaats op dit gebied! Yves momenton hejmas. Li prelegos pri interretaj projektoj kaj komputilaj programoj kiuj rilatas al Esperanto. Tiukampe estas multe da interesaj evoluoj ! We vergaderen deze keer Douglaslaan 14, Kapellen estas nia kunvenejo en marto !!!

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

 

La estraro

 

 

Programo novembro-decembro 2016

Kapellen, 2016-10-13

 

 

Karaj geamikoj,

 

 

La kunvenoj de La Erikejo  kutime okazas en la Parochiecentrum de Heide, inter la 19h30 kaj la 21h30. Sed venontan decembron estas escepto!  De bijeenkomsten van La Erikejo vinden gewoonlijk plaats in het Parochiecentrum van Heide, tussen 19u30 en 21u30. Maar in december zal dat niet zo zijn!

Jaŭdo la 17-an de novembro (2016-11-17), Halovenaĵoj, Esperantlingve prezentotaj fare de la naturdotita rakontistino Nicky. (Tre verŝajne subĉiele en la parkejo kontraŭe de la stacidomo de Heide, ĉirkaŭe de fajrokorbo, provizotaj per bovlo da kukurbosupo.). Halloween vertellingen in het Esperanto gebracht door geboren vertelster Nicky. (Hoogstwaarschijnlijk buiten op de parking tegenover het station van Heide en dan rond een vuurkorf met een kom pompoensoep erbij.)

 

Sabato la 17-an de decembro (2016-12-17),

Ni ne kunvenas en la kutima ejo la trian ĵaŭdon de decembro sed ni festos kune kun la belga esperantistaro sabaton la 17-an de decembro 2016 je la 12-a horo (vidu apartan dokumenton ĉi apude) en Ostendo, “De Boeie”, Kerkstraat 35 (8-minuta promenado ekde la stacidomo). In december vergaderen we niet op de gebruikelijke datum en plaats, maar we zullen deelnemen samen met heel wat landgenoten-esperantisten aan het Zamenhoffeest te Oostende, “De Boeie”, Kerkstraat 35 (op 8 minuten wandelen van het station) , op zaterdag 17 december 2016

 

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

 

La estraro

 

Programo septembro-oktobro 2016

Kapellen, 2016-08-04

 

 

Karaj Erikejanoj kaj aliaj interesuloj,

 

 

Tenzij andersluidende vermelding vinden onze bijeenkomsten plaats op de gewone locatie en tijdstip : Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein 8, tussen 19u30 en 21u30, elke derde donderdag van de maand.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19h30 kaj la 21h30 :

 

 

Jaŭdo la 15-an de septembro  :  De taal Esperanto wordt over de gehele wereld gesproken.  Dit kan je meemaken in een compilatie van filmpjes voorgesteld door dhr Simon Smits, lid van de Esperanto-groep van Heide-Kalmthout. Iedereen welkom, inkom gratis. Ieder kan gedurende 10 minuten vertellen over iets kunstigs, een handwerk, een belevenis…
La lingvo Esperanto estas parolata ĉie en la mondo. Vi povas travivi tion helpe de kompilaĵo de filmetoj prezentotaj de Simon. Ĉiuj interesuloj estos bonvenaj Ĉiu rajtas rakonti ion dum 10 minutoj pri iu ajn artaĵo, faraĵo, travivaĵo…
Jaŭdo la 20-an de oktobro : De heer Frans Meul uit Edegem, schatbewaarder van de Esperanto-groep La Verda Stelo houdt een lezing met volgende titel : “Vizito al Ĉilio ĉe nia AFS-gastfilino”.

Sinjoro Frans Meul uit Edegem, kasisto de la Esperanto-grupo La Verda Stelo prelegos pri sia vizito al Ĉilio.

 

Bonvulu ankaŭ alklaki la ligilon ĉi-sube. Ni esperas revidi vin multnombre.

 

 

La estraro

http://bnlk2016.weebly.com/