Spring naar inhoud

Programo 2023

februaro 2023

Saluton gekaraj, 

                                                                                         

Bonvolu trovi ĉi kune la jarprogramon de nia grupo.

ĵaùdo, la 16-an de februaro

Rilate al la eltrovaĵoj dum la 19-a jarcento : Zamenhof, geniulo inter la geniuloj.  

Sinjorino An Olijslagers (Nederl.) estas nia gastpreleganto.

ĵaùdo, la 16-an de marto

Sinjorino Kiki Tytgat prelegos pri Belorusujo.

ĵaùdo, la 20-an de aprilo

Tiujn okazaĵojn vi mankis.  Mi montros fotobildojn pri mia partopreno al diversaj E° aranĝoj en nia lando dum 2022.

ĵaùdo, la 18-an de maio

RIEN ĉiĉeronos nin traTerneuzen.  Poste ni vizitos Jan kaj Det, ili ofertos nin ilian kolekton de FENIKSOmagazinoj favore al la Heredaĵbiblioteko en Antverpeno.

ĵaùdo, la 15-an de junio

Terasa kunveno.  Ni petankeludos kaj la estraro regalos bongustan glaciaĵon.  Ni adiaùas nin dezirante agrablan ferion.

ĵaùdo, la 21-an de septembro

Informposttagmezo pri nia neutrala mondlingvo.  ĉiu ĉeestanto parolos dum 10 minutoj pri travivaĵo.

ĵaùdo, la 19-an de oktobro

Ni vizitos lokan Kalmthoutan restoracion kaj komunikos en nia ŝatata lingvo.

ĵaùdo la 16a de novembro

Ni rakontos dum 10 minutoj pri niaj nepoj prefere kun fotobildoj.

decembro : ni partoprenas la komunan tutbelgan Zamenhoffeston.

Esperante ke tiu programo plaĉas al vi, mi deziras bonvenigi vin multnombre.

Mireille

Kiu scias, nia programo estonte estos trovebla je la esperanta mondservilo pri aktivaĵoj/okazaĵoj : nomita :

https://eventaservo.org/kalendaro

Por la tri sekvaj monatoj februaro, marto kaj aprilo la panejo Heide City, Heidestatiestraat 33 Heide-Kalmthout, denove bonvenigos nin ek de 15.30 horo gxis 17 horo.

Almenaù por unu jaro nia nove elektita Erikeja estraro aspektas jene :

prezidanto: Rob Ebenau, sekretario: Mireille Storms, kasisto : Cyreen Knockaert

Programo januaro 2023

19 januaro 2023 : Heide City, 15u 30. Kasverslag en jaarverslag 2022,  en verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Simon een korte lezing geven. Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto rilate al la antaŭa jaro. Poste Simon prelegos.

Kalmthout januaro 2023

Gekaraj,

Espereble ni revidos nin en bona sano laùlonge de tiu nova jaro 2023 !!

Ne forgesu pagi vian kontribuon al FEL por ke vi daùre ricevu la interesan magazinon HORIZONTAAL.    

La prezo estas 30 euro kaj la kontonr. :  BE31 4025 5105 3155

Plie mi klopdas adapti min al tutfreŝa nova maniero disvastigi nian Erikejan programon estonte, pere de

https://eventaservo.org/kalendaro

En ĝi, vi kontente fieras rimarkinde KIOM da diversaj esperantaj aranĝoj sin prezentas en Europo, kaj en la mondo.

Hodiaù nia klubo mem malĝojas perdi nian ŝatatan kunvenlokon de la pasintaj 30 jaroj.  Sed solvon kompreneble sin prezentos.

Por la monato de januaro panejo Heide City Heidestatiestraat 33            Heide-Kalmthout denove pretas akcepti nin ek de 15.30 horo.

Jxaùde 19 januaro 2023 antaùvidas    🙂

Jarraporto : financa pere de Johannes, programa pere de mi mem, elekto de nova estraro.  

Poste kontribuo, prelego de nia Nederlanda esperanto amiko                        sro. Simon Smits pri “MIA (ESPERANTISTA) VIVO”.

Ni atentas vin multnombre.                             Ankaù Rob , kiu scias.

Mireille

Programo nov. 2022

Iedereen brengt foto’s uit de eigen tuin mee, genomen doorheen de seizoenen en geeft er wat commentaar over. Bijeenkomst op donderdag 17 november om 16 u in “Heide City”, Heidestatiestraat te Kalmthout.

Ĉiu alportas fotojn el sia propra ĝardeno, faritajn tra la sezonoj kaj iomete priparolas ilin. Renkontiĝo ĵaŭdon la 17-an de novembro je la 16-a en “Heide City”, Heidestatiestraat en Kalmthout.

Programo okt. 2022

Jaŭdo la 20-an de oktobro 2022 je la 15-a horo : Nicky prelegos pri la historio de la kukurbo kaj ĝia uzu. Nicky vertelt ons over de geschiedenis van de pompoen en van het gebruik ervan.

Programo sept. 2022

Na onze zomerse rust, begint met de herfst een nieuw werkjaar voor La Erikejo

Onze bijeenkomsten vangen aan om 15 u , de derde donderdag van de maand, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide in “Het Centrum” (rechtover de kerk).

Post du monataj da somera ripozo, jen nova laborjaro por La Erikejo

Niaj kunvenoj komencas je la 15 h, la trian jaŭdon de la Monato, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo).

15 september 2022 : De aanwezige leden spreken maximaal gedurende 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp. Ĉiu ĉeestonta membro rakontos maksimume dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

Programo junio 2022

Donderdag 16 juni : ’s Namiddags 15u-17u wandeling in Willemstad (NL) en nadien gezellig samenzijn met hapje en drankje. De “Belgen” komen samen om 14u aan het stationsplein van Heide, om gegroepeerd naar Willemstad (op 50 km afstand) te rijden. De wandeling begint om 15u, met Rien als gids, vanaf de parking aan de ingang van de haven. Ĵaŭdo la 16-an de junio : Posttagmeze 15-17 horo : promenado en Vilhelm-urbo (Nederlando) sekvata de  amika kunesto. La “belgoj” kunvenas en la trajndoma placo de Hejdo je la 14-a horo por poste kunveturi al Vilhelm-urbo, distance de 50 km. La promenado, gvidata de Rien, komencas (15h) ekde la parkejo ĉe la enirejo de la haveno.

Promeno en Vilhelm-Urbo (2022-06-16)

Programo majo 2022

Het valt te betwijfelen of bij de doorsnee Vlaamse Esperanto-spreker veel interesse bestaat voor Esperanto-bibliotheken. Zeker wanneer het om een wetenschappelijke bewaarbibliotheek gaat is de drempelvrees zeer groot. Voor de meesten is de gepubliceerde Esperanto-cultuur er helaas alleen maar … por fanfaroni, niet om er echt mee bezig te zijn…

Zeldzaam zijn uiteraard zij die zelf een uitgebreide Esperanto-collectie bezitten. De iets minder gelukkigen mogen zich wél verheugen in het bestaan van een omvangrijke wettelijk beschermde Esperanto-collectie te Antwerpen. Wie  dan toch genoeg belangstelling heeft om persoonlijk en diepgaand kennis te maken met de resultaten van wat de meest scherpzinnige en artistieke Esperanto-sprekers ons nagelaten  hebben, zal zich voldoende vertrouwd moeten maken met het gebruik van de anet-cataloog van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC). Deze laatste stelt  inmiddels de grootste Esperanto-collectie in openbaar bezit in België ter beschikking van het publiek, hetzij thans reeds méér dan 7000 titels.

Een bewaarbibliotheek is geen huis- of uitleenbibliotheek waar men lukraak boeken uit de rekken kan nemen. De digitale cataloog is de noodzakelijke  toegangsdeur naar leeszaal en documentatie. Wie er enige moeite en tijd aan besteedt zal spoedig ontdekken dat de anet-cataloog, ontworpen en onderhouden door Universiteit Antwerpen, één van de performantste ter wereld is. Ze is dan ook intens én gemeenschappelijk gebruikt door twee universiteiten en méér dan twintig hogescholen en wetenschappelijke instellingen.

Om een inleiding te geven in het gebruik van deze cataloog wijdt La Erikejo haar club-bijeenkomst van donderdag  19 mei a.s. aan het thema (15u-17u in ’t Centrum te Heide, vlak bij treinstation). Het is de niet de bedoeling passief te komen luisteren, wél moet men de eigen laptop of tablet meebrengen om actief te oefenen onder begeleiding. Kom dus niet naar Heide zonder gerief.

Men zal niet enkel kennis kunnen maken met de anet-cataloog, maar ook met twee gans andere  alternatieven met behulp waarvan men eveneens dezelfde Esperanto-collectie van EHC kan inzien. Het zijn LibraryThing en TinyCat, twee gebruiksvriendelijke, populaire en internationaal veelgebruikte programma’s, geschikt vooral voor private bibliotheken. In deze “secundaire” catalogen werd gebruik gemaakt van een reeks zelfontworpen sleutelwoorden in het Esperanto. In het bijzonder LibraryThing functioneert in meerdere “taal-omgevingen”, ook in het Esperanto.

Ook wie geen enkele intentie heeft ooit gebruik te maken van de quasi dagelijks toegankelijke leeszaal in EHC, kan de drie vernoemde catalogen aanwenden om een beperkt deel van de Esperanto-collectie, namelijk ongeveer 10 % ervan, digitaal in te lezen vanuit de luie zetel.  Zeker interessant volgende links te kennen :

Anet :                            Brocade Desktop: ehc (anet.be)        

Erfgoedbibliotheek [Heredaĵbiblioteko] Hendrik Conscience (Erfgoedbib) | LibraryThing en Esperanto

TinyCat :                        Erfgoedbib library | TinyCat (librarycat.org)

Méér is niet nodig om gratis  de gelukkige virtuele “bezitter” te worden van ongeveer 700 Esperanto-gerelateerde werken, niet zelden erg fundamentele documenten.

Voor wie van verder moet komen is het een goede gelegenheid om de club te feliciteren met haar 51-jarig ononderbroken bestaan en functioneren. Bij mooi weer is er zowel vóór als na de sessie gelegenheid om te verbroederen en te verzusteren in de tuin van ’t Centrum bij pot en pint. Bij regenweer beschikken we over de vergaderzaal zolang als gewenst. Het is in uw eigen welzijn  uiteraard nuttig uw komst tijdig mede te delen aan het bestuur van La Erikejo (zie gegevens in Horizon-taal). Gezien de activiteiten in de namiddag plaatsvinden en gezien de milieu- en mensvriendelijke ligging van ’t Centrum, zal u voldoende gelegenheid hebben om tijdig terug thuis te raken met het openbaar vervoer. We hopen natuurlijk op mooi weer, maar vooral op … uw belangstelling.

*******************

Ĉu la averaĝa flandra esperantisto multe interesiĝas pri Esperanto-bibliotekoj? Pridubinde. Krome, li/ŝi certe ektimas eniri sciencan konservad-librejon. Bedaŭrinde, pri la plej multaj, la publikigita  Esperanto-kulturo servas nur al fanfaronado, ne al uzado…

Kompreneble, maloftaj estas tiuj, kiuj mem posedas ampleksan privatan Esperanto-kolekton. Tamen, en Flandrujo, la malpli bonŝancaj povas ĝoji pri la ekzisto de leĝe protektita, ĉiutage publike alirebla Esperanto-kolekto en la antverpena Heredaĵbiblioteko Hendrik Conscience (EHC). Ĉi tiu nun disponigas al la publiko la plej grandan publikan Esperanto-kolekton en Belgujo, aŭ pli ol 7 000 titolojn.

Konservad-biblioteko ne estas hejma aŭ pruntbiblioteko kie libroj preniĝas laŭdezire el la bretoj. Kiu  sufiĉe interesiĝas por persone kaj profunde konatiĝi la rezultojn de tio, kion lasis al ni la plej sagacaj kaj artismaj esperantistoj, devos sufiĉe alkutimiĝi al la uzado de la anet-katalogo de EHC. La cifereca katalogo estas la deviga enirpordo al la legejo kaj al legado. Ĉiu, kiu iom serioze kaj regule konsultas ĝin, baldaŭ malkovras, ke la anet-katalogo, desegnita kaj prizorgata de la Antverpena Universitato, estas unu el la plej efikaj en la mondo. Ĝin do intense kaj komune uzadas du universitatoj kaj pli ol dudek altnivelaj aŭ sciencaj institutoj.

Por enkonduki en la uzadon de tiu ĉi katalogo, La Erikejo dediĉos la klubkunvenon de ĵaŭdo la 19-an de majo al tiu temo (15h-17h en ’t Centrum en Heide, apud la stacidomo). Ne estas intencita pasiva aŭskultado : vi kunportu vian propran teko- aŭ tabulkomputilon por aktive ekzerci sub superrigardo. Kiu venas al Hejdo sen-ile, venas senutile.

Vi ne nur povos konatiĝi kun la anet-katalogo, sed ankaŭ kun du tute aliaj alternativoj, per kiuj vi povas ankaŭ traserĉi la saman Esperanto-kolekton de EHC. Temas pri LibraryThing kaj TinyCat, du allogaj, popularaj kaj internacie vaste uzataj programoj, precipe taŭgaj por privataj bibliotekoj. Tiuj ĉi “sekundaraj” katalogoj estas karakterizitaj de serio da memkonceptitaj esperantaj kapvortoj. Precipe LibraryThing funkcias en pluraj “lingvaj medioj”, inkluzive de Esperanto.

Eĉ tiuj, kiuj ne intencas iam eniri la legejon de EHC, povas uzi la tri supre menciitajn katalogojn por ciferece legi limigitan parton de la Esperanto-kolekto, nome ĉirkaŭ 10% de ĝi, senpage kaj komforte ĉe si. Nepre provu jenajn ligilojn :

Anet :                            Brocade Desktop: ehc (anet.be)        

Erfgoedbibliotheek [Heredaĵbiblioteko] Hendrik Conscience (Erfgoedbib) | LibraryThing en Esperanto

TinyCat :                        Erfgoedbib library | TinyCat (librarycat.org)

Tio sufiĉas por senpage fariĝi la virtuala sed feliĉa “posedanto” de ĉirkaŭ 700 Esperanto-rilataj verkoj, ofte tre fundamentaj dokumentoj.

La samideanoj el aliaj provincoj povus viziti nin por … gratuli la klubestraron okaze de la 51-a datreveno de la daŭra ekzistado kaj funkciado de La Erikejo. Ĝenerale la majovetero estas bela, do ni ĝojus renkonti vin en la ĝardeno de ’t Centrum por iomete babili kaj trinki glaseton antaŭ kaj post la kunsido. En kazo de pluvo, la salono restas disponebla tiom longe kiom dezirate. Kompreneble utilas ĝustatempe informi la estraron de La Erikejo pri via eventuala vizito (vidu informojn en Horizon-taal). Ĉar la agadoj okazas posttagmeze kaj pro la situo de ’t Centrum, vi povus reveni hejmen sufiĉe frue per publika transporto. Kompreneble ni dezirus bonan veteron, sed precipe … vian intereson.

Programo aprilo 2022

21 aprilo 2022 : Anne Tilmont komt ons bezoeken vanuit het verre Rebecq. Zij vergast ons met anekdoten uit haar rijkgevuld Esperanto-leven. Ook de andere deelnemers vertellen een eigen belevenis. “Surprizaj aŭ kortuŝaj anekdotoj pri mia riĉa Esperanto-vivo (kiel, kial, kiam, kun kiu…)”. Tiu estas la temo de Anne, venanta el la fora Rebecq. Peto al la ĉeestantaro prepari sian plej tuŝeman aŭ originalan anekdoton. 

Programo februaro-marto (adapto)

                                                                                 Kapellen, 2022-01-23

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Hierbij wordt u het recent gewijzigd programma toegezonden. Jen freŝdate adaptita programo.

Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. Ni invitas vin ĉeesti dum jenaj kunvenoj  en la “Centro” de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Se ne estus eble alimaniere, ni kunvenos retkunside.

17 februaro 2022 : uTalk Esperanto is een cursus waarmee je spelenderwijs Esperanto leert, via pc, tablet of gsm. Rob Ebenau legt uit hoe het werkt. uTalk Esperanto estas kurso, en kiu vi lernas Esperanton ludmaniere, per komputilo, tablojdo aŭ poŝtelefono. Rob Ebenau klarigas kiel ĝi funkcias.

17 maart  2022 : Bernard Régis komt op bezoek en zal vertellen over Bertha von Suttner die in 1905 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Kom haar boeiend leven ontdekken! Bertha von Suttner ricevis en 1905 la Nobel-premion pri Paco, fonditan pro kaj por ŝi. Venu malkovri ŝian eksterordinaran vivon!

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro

Programo januaro-februaro-marto 2022

Kapellen, 2022-01-05

Karaj Erikejanoj kaj simpatiantoj,

Gelukkig, geestdriftig en Corona-vrij 2022 aan allen ! La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj PROSPERAN, ENTUZIASMAN kaj SENVIRUSAN JARON 2022 !

… Maar vergeet a.u.b. niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen… Sed bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2022. Tiele vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto.

Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip. Ni invitas vin ĉeesti dum jenaj kunvenoj  en la “Centro” de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Se ne estus eble alimaniere, ni kunvenos perrete.

20 januaro 2022 : Kasverslag en jaarverslag 2021,  en verkiezing nieuw bestuur. Nadien toont Johan ons “historische” foto’s over de Kalmthoutse Esperanto-club.  Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto rilate al la antaŭa jaro. Poste Johan montros al ni “historiajn” fotobildojn pri nia Esperanto-klubo.

17 februaro 2022 : In Antwerpen wachten 6500 Esperanto-documenten dagelijks op uw bezoek. 10% ervan kan zelfs vanop de website ingelezen  worden. Hoe kunnen we efficiënt de cataloog van de Esperanto-collectie in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience doorzoeken? Cyreen geeft toelichtingen. De deelnemers brengen hun eigen laptop mee zodat er kan geoefend worden! Tage atendas vin en Antverpeno ampleksa Esperanto-dokumentaro. Kiel ni povas efike traserĉi la ANET-katalogon? Bonvolu kunporti vian propran komputilon!

17 marto 2022 : Anne Tilmont komt ons bezoeken vanuit het verre Rebecq. Zij vergast ons met anekdoten uit haar rijkgevuld Esperanto-leven. Ook de aanwezigen vertellen een eigen belevenis. “Surprizaj aŭ kortuŝaj anekdotoj pri mia riĉa Esperanto-vivo (kiel, kial, kiam, kun kiu…)”. Tio estas la temo de Anne, venanta el la fora Rebecq. Peto al la ĉeestantaro prepari sian plej tuŝeman aŭ originalan anekdoton.  

Ni esperas revidi vin multnombre,

La estraro