Skip to content

Programo aprilo-majo-junio 2017

Kapellen, 2017-03-25

 

Karaj Erikejanoj,

Onze bijeenkomsten van april en juni zullen doorgaan op de gewone plaats en het gewone tijdstip. Voor deze van mei kunnen nog verdere mededelingen komen.

Ni invitas vin partopreni la kunvenojn de aprilo kaj junio en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj. Pri majo ni sendos vin pluajn informojn.

La 20-an de aprilo  :  Rob heeft onlangs zijn vakantie doorgebracht in een Arabisch land, zowaar in Jordanië! Hij geeft hierover een lezing rijk aan beelden. Rob feriis en araba lando, vere, en Jordanio! Li  bildoriĉe prelegos pri ĝi.

La 18-an de majo  : We doen onze jaarlijkse groene wandeling ditmaal langs de dijk bij Sint-Maartensdijk. Rien zal ons gidsen ter plaatse. De “Belgen” komen bijeen  om 18 u 30 op de parking van Station Heide waarna karavaansgewijze gereden wordt naar Zeeland (verzamelpunt Brasserie de Zeester aan de dijk). Verdere details worden nog medegedeeld. Nia jara verda promeno tiu ĉi fojo okazos borde de la Sint-Maartensdijk.  Rien ciceronos surloke. La “belgoj” kunvenos en la parkejo de la Hejda Stacidomo je la 18h30 post kio ili karavane veturos al Zelando. Pliaj informoj sekvos.

La 15-an de junio : Oefeningen Esperanto-woordenschat op speelse wijze, aan de hand van kruiswoordraadsels. Ni lude ekzercas nian lingvo-scipovon helpe de solvado de krucenigmoj.

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Programo januaro-februaro-marto 2017

Kapellen, 2016-12-28

 

 

 

Karaj Erikejanoj,

 

 

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2017 ! Gelukkig en geestdriftig 2017 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 30 eŭroj al : Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond), Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 – BIC KREDBEBB por resti membro en 2017. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizon-Taal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna idealo : la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19a 30 – 21a 30 horoj :

 

La 19-an de januaro  :  Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Mireille  ons vergasten op een lezing over haar (en die van Willy) vakantie op een Esperanto-zeilboot nabij het Italiaanse Genua, in juni 2016. Kiel kutime en januaro la kunveno unue estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto pri la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2017. Poste Mireille prelegos pri siaj (kaj tiuj de Willy) ferioj en Esperanto-velboato apud la itala Genuo, dum junio 2016.

La 16-an de februaro  : Ward Kusters zal ons inleiden in een thema dat ons vertrouwd lijkt, maar waarover we waarschijnlijk te weinig weten. Zijn lezing heeft als titel : “La Belga Kompromiso”. Per prelego titolita “La Belga Kompromiso”, Ward Kusters ni instigos reflekti pri la socia-politika problemaro de nia landeto. Ni jam estas scivolaj !

La 16-an de marto : Yves Nevelsteen komt even terug naar de heimat en vergast ons op een lezing over projecten op het internet en computerprogramma’s die verband houden met Esperanto. Veel boeiende ontwikkelingen vinden plaats op dit gebied! Yves momenton hejmas. Li prelegos pri interretaj projektoj kaj komputilaj programoj kiuj rilatas al Esperanto. Tiukampe estas multe da interesaj evoluoj ! We vergaderen deze keer Douglaslaan 14, Kapellen estas nia kunvenejo en marto !!!

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

 

La estraro

 

 

Programo novembro-decembro 2016

Kapellen, 2016-10-13

 

 

Karaj geamikoj,

 

 

La kunvenoj de La Erikejo  kutime okazas en la Parochiecentrum de Heide, inter la 19h30 kaj la 21h30. Sed venontan decembron estas escepto!  De bijeenkomsten van La Erikejo vinden gewoonlijk plaats in het Parochiecentrum van Heide, tussen 19u30 en 21u30. Maar in december zal dat niet zo zijn!

Jaŭdo la 17-an de novembro (2016-11-17), Halovenaĵoj, Esperantlingve prezentotaj fare de la naturdotita rakontistino Nicky. (Tre verŝajne subĉiele en la parkejo kontraŭe de la stacidomo de Heide, ĉirkaŭe de fajrokorbo, provizotaj per bovlo da kukurbosupo.). Halloween vertellingen in het Esperanto gebracht door geboren vertelster Nicky. (Hoogstwaarschijnlijk buiten op de parking tegenover het station van Heide en dan rond een vuurkorf met een kom pompoensoep erbij.)

 

Sabato la 17-an de decembro (2016-12-17),

Ni ne kunvenas en la kutima ejo la trian ĵaŭdon de decembro sed ni festos kune kun la belga esperantistaro sabaton la 17-an de decembro 2016 je la 12-a horo (vidu apartan dokumenton ĉi apude) en Ostendo, “De Boeie”, Kerkstraat 35 (8-minuta promenado ekde la stacidomo). In december vergaderen we niet op de gebruikelijke datum en plaats, maar we zullen deelnemen samen met heel wat landgenoten-esperantisten aan het Zamenhoffeest te Oostende, “De Boeie”, Kerkstraat 35 (op 8 minuten wandelen van het station) , op zaterdag 17 december 2016

 

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

 

La estraro

 

Programo septembro-oktobro 2016

Kapellen, 2016-08-04

 

 

Karaj Erikejanoj kaj aliaj interesuloj,

 

 

Tenzij andersluidende vermelding vinden onze bijeenkomsten plaats op de gewone locatie en tijdstip : Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein 8, tussen 19u30 en 21u30, elke derde donderdag van de maand.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19h30 kaj la 21h30 :

 

 

Jaŭdo la 15-an de septembro  :  De taal Esperanto wordt over de gehele wereld gesproken.  Dit kan je meemaken in een compilatie van filmpjes voorgesteld door dhr Simon Smits, lid van de Esperanto-groep van Heide-Kalmthout. Iedereen welkom, inkom gratis. Ieder kan gedurende 10 minuten vertellen over iets kunstigs, een handwerk, een belevenis…
La lingvo Esperanto estas parolata ĉie en la mondo. Vi povas travivi tion helpe de kompilaĵo de filmetoj prezentotaj de Simon. Ĉiuj interesuloj estos bonvenaj Ĉiu rajtas rakonti ion dum 10 minutoj pri iu ajn artaĵo, faraĵo, travivaĵo…
Jaŭdo la 20-an de oktobro : De heer Frans Meul uit Edegem, schatbewaarder van de Esperanto-groep La Verda Stelo houdt een lezing met volgende titel : “Vizito al Ĉilio ĉe nia AFS-gastfilino”.

Sinjoro Frans Meul uit Edegem, kasisto de la Esperanto-grupo La Verda Stelo prelegos pri sia vizito al Ĉilio.

 

Bonvulu ankaŭ alklaki la ligilon ĉi-sube. Ni esperas revidi vin multnombre.

 

 

La estraro

http://bnlk2016.weebly.com/

Programo aprilo-majo-junio 2016

Kapellen, 2016-03-31

 

Karaj Erikejanoj,

Tenzij andersluidende vermelding vinden onze bijeenkomsten plaats op de gewone locatie en tijdstip : Parochiecentrum Heide-Kalmthout, Heidestatieplein 8, tussen 19u30 en 21u30, elke derde donderdag van de maand.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19h30 kaj la 21h30 :

La 21-a de aprilo  :

Dhr Eddy Raats zou een lezing te houden over de “schrijverskunst”, doch wegens medische problemen staat die lezing in vraag. Er wordt een mogelijk vervangingsprogramma voorzien waarbij Simon (kongressen), Rob (Marrakech) en Mireille (vertaaloefening) hun beste beentje zullen voorzetten. S-ro Eddy Raats prelegus pri la “skrib-arto”, sed pro siaj medicinaj problemoj la prelego estas necerta. Pro tio estos ebla anstataŭa programo kiun preparos Simon (kongresoj), Rob (Marakeŝo) kaj Mireille (tradukekzerco).

La 19-a de majo :

We doen onze jaarlijkse groene wandeling ditmaal in het Nederlandse natuurgebied Dintelse Gorzen. Rien zal ons gidsen ter plaatse. De “Belgen” komen bijeen  om 18 u 30 op de parking van Station Heide waarna karavaansgewijze gereden wordt naar Hoogerheide, Halsteren, Steenbergen. Er wordt verzameld bij het Benedensas – dat is een bekende plek en goed met de auto te bereiken. Men kan er niet vlakbij parkeren – wel kort in de omgeving. Het Benedensas is bereikbaar door de provinciale weg (N257) tussen Steenbergen en St. Philipsland te volgen tot aan de Heense Molen. Daar rechtsaf – langs een kampeer/sport centrum (aan de linkse kant) weg uitrijden tot op de dijk, links (100 m) en weer de dijk af naar rechts. Aan het einde van dat weggetje is links parkeerruimte en wordt het dijk op en dijk af met de rolstoel over bestraatte wegen. Maria kan boven bij de Sluis mee in de rolstoel. Na een wandelingetje aldaar kan uitgerust worden in het restaurant. De sportieve wandelaars met laarzen kunnen achter de jachthaven een drassig terrein bezoeken waar zich een  vogelkijkhut bevindt en een natuurpad. In het ruige stuk lopen oerrunderen vrij rond. In mei als er kalfjes zijn, behoorlijk afstand houden. Over het algemeen zijn de dieren alleen vanuit de verte waarneembaar. Nadien worden de minder validen vervoegd in het restaurant.

Nia jara verda promeno tiu ĉi fojo okazos tra la Nederlanda naturejo Dintelse Gorzen.  Rien ciceronos surloke. La “belgoj” kunvenos en la parkejo de la Hejda Stacidomo je la 18h30 post kio ili karavane veturos preter Hoogerheide, Halsteren, Steenbergen. Pliaj informoj ĉi-supre en la nederlanda aŭ obteneblaj ĉe la sekretariejo.

 La 16-a de junio :

Cyreen studeert sinds lang Arabisch en volgt ook cursus daarover sinds dit schooljaar. Eénoog is koning in het land van de blinden en daarom een beetje uitleg over de toch wel boeiende Arabische taal en schrifttekens. Nia sekretario ekde multe da tempo studas la araban lingvon. Unuokululo estas reĝo en la lando de la blinduloj, kaj tial li prelegos pri la arabaj lingvo kaj litersignoj.
Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Programo januaro-februaro-marto 2016

Kapellen, 2015-12-31

 

Karaj Erikejanoj,

La Erikejo deziras al vi, viaj familianoj kaj geamikoj GAJAN, PROSPERAN kaj ENTUZIASMAN JARON 2016 ! Gelukkig en geestdriftig 2016 aan allen !

Bonvolu ne forgesi la pagon de la baza kotizo/vergeet niet Uw lidmaatschapsbijdrage te betalen, de 25 euro al : Flandra Esperanto Ligo (Vlaamse Esperantobond), Frankrijklei 140 2000 Antwerpen je/op IBAN BE31 4025 5105 3155 kune kun BIC KREDBEBB por resti membro en 2016. Tiamaniere vi daŭre ricevos LA revuon Horizontaal, tutplenan de informoj pri la lokaj grupoj kaj pri nia komuna ideo de la neŭtrala lingvo Esperanto. Bijeenkomsten op gewone plaats en tijdstip.

Ni invitas vin partopreni la jenajn kunvenojn en la Paroĥocentro de Heide-Kalmthout, Heidestatieplein, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 20a – 22a horoj :

 La 21-an de januaro  : Kasverslag en jaarverslag. Verkiezing nieuw bestuur. Nadien zal Johan Donckerwolcke ons vergasten op een lezing over zijn laatste bezoek aan Porto in Portugal. Kiel ĉiujare la kunveno unue estos dediĉata al la financa raporto kaj la ĝenerala Erikeja raporto por la jaro 2015. Sekvos la elekto de la estraro por 2016. Poste Johan prelegos pri sia vizito al la portugala urbo Porto.

La 18-an de februaro : Als regelmatig deelnemer aan internationale Esperanto-bijeenkomsten brengt Simon Smits verslag uit over de ILEI-conferentie (Oostende, juli-augustus), het 100-ste Wereldcongres van Esperanto (Lille, juli-augustus) en het Oecumenisch Esperantocongres (Straatsburg, augustus). Kiel regula partoprenanto de internaciaj Esperanto-renkontiĝoj Simon raportos pri la lastaj ILEI-Konferenco, la 100-a Universala Kongreso de Esperanto kaj la Ekumena Esperanto-Kongreso.

La 17-an de marto : Nicky Janssen komt ons in eigen persoon informeren over de stand van zaken aangaande het nieuwe Esperanto-huis. Mireille Storms houdt vervolgens een lezing over haar ééndaagse deelname aan twee van de postcongressen van het UK te Lille. Persone Nicky informos nin pri la aferstato de la nova Esperanto-domo. Poste Mireille prelegos kun lumbildoj pri sia partopreno, dum unu tago, de 2 postkongresoj de la lasta Universala Kongreso (Antverpeno kaj Gento, aŭgusto 2015).

 

Ni esperas revidi vin multnombre.

La estraro

 

 

Programo decembro 2015 (2015-12-18)

Kapellen, la 23-an de novembro 2015

    

Karaj membroj kaj simpatiantoj de la Erikejo, Beste leden en sympathisanten van la Erikejo,

Konforme al tradicio en Esperantujo, nia loka grupo kutimas rememori la naskiĝtagon de L.L. Zamenhof per decembra festa kunveno. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt la Erikejo U uit op het Zamenhoffeest.

Tiu ĉi okazos vendredon la 18-an de decembro en la Esperanto-domo de Antverpeno, Frankrijklei 140. Ni ne kunvenas la 17-an! U wordt verwacht op vrijdag 18 december a.s. in het Esperanto-huis te Antwerpen. Op donderdag 17 december is er geen bijeenkomst!

Ekde la 19h la aperitivo estos oferata. Vanaf 19u wordt het aperitief aangeboden.

La menuo konsistas el malvarma kaj varma bufedo kaj desertbufedo kun akvo aŭ/kaj vinoj. Er is koud en warm buffet en dessertbuffet, te besprenkelen met water en/of wijn.

La prezo de la manĝaĵo sumiĝos je 20 €,  pagenda surloke. De maaltijd zal 20 € bedragen, ter plaatse te vereffenen. 

Por la bona ordo, bonvolu komuniki al la sekretariejo antaŭ la 1-a de decembro ĉu vi ĉeestos kaj kun kiom da personoj. Voor de goede gang van zaken verzoeken wij u ons voor 1 december te laten weten of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

Estas eble veturi al Antverpeno kune aŭte aŭ veturi trajne. La tri lastaj trajnoj estas je la horoj 22-a 50, 23-a 23 kaj 23-a 50. Ĉiuj trajnoj je la 50’ estas ĉiehaltantaj kaj veturas ĝis Roosendaal. Promenado de la antverpena stacidomo ĝis la Esperanto-domo postulas duonhoreton. Men kan meerijden naar Antwerpen of met de trein komen. De drie laatste treinen zijn om 22u 50, 23u 23 en 23u 50. De treinen van 10’ vóór het uur rijden tot in Roosendaal. De wandeling van het Centraal Station in Antwerpen naar het Esperanto-huis vergt een klein halfuur.

Ni esperas revidi vin multnombraj,

We hopen U talrijk weer te zien,

 

La estraro – Het bestuur